Ny trafik – en bättre vardag för pendlare i Mellansverige

Ny trafik 2017 – en bättre vardag för pendlare i Mellansverige

De regionalt kollektivtrafikansvariga för länen i Mälardalen
har sedan 1991 samverkat om den regionala tågtrafiken i Mälardalen. I december 2012 ingick parterna en avsiktsförklaring om gemensam utveckling av den regionala tågtrafiken. Avsiktsförklaringen följdes i december 2013 upp med en förhandlingsöverenskommelse om att ingå ett samverkansavtal. Under vintern/våren 2014 kommer fullmäktigeförsamlingarna att besluta om att ingå samverkansavtalet.

Under dessa sidor finns en kort beskrivning av trafiken om ambitionerna. Under rubriken Dokument & Kartor finns Samverkansavtalet med bilagor som närmare beskriver samarbetet.

Läs mer