Utökning av trafik på Svealandsbanan

Utökning av trafik på Svealandsbanan

MÄLAB har på uppdrag av berörda RKM avropat utökad trafik på Svealandsbanan. MÄLAB har nu beslutat tilldela SJ uppdraget att utföra trafiken. Utökningen omfattar 4 nya genomgående avgångar mellan Örebro – Arboga – Kungsör – Eskilstuna – Stockholm. På sträckan Örebro – Arboga är avgångarna helt nya, på sträckan Arboga – Eskilstuna ersätter dessa avgångar befintliga avgångar och för delen Eskilstuna – Stockholm är det fyra befintliga avgångar som kopplas samman med Örebro.  Samtidigt justeras trafikeringen med X12 mellan Arboga – Kungsör – Eskilstuna med två nya avgångar på morgonen som ger nya anslutningar i Eskilstuna mot Stockholm. Trafikstart är 14 december 2014 och förändringen avser helgfri måndag-fredag.

Nya genomgående tåg Örebro – Eskilstuna – Stockholm

  • Ca 07.06 samt ca 16.08 från Örebro till Stockholm
  • Ca 06.29 samt ca 15.44 från Stockholm till Örebro

Nya avgångar med X12 Arboga – Kungsör – Eskilstuna

  • Ca 08.30 från Arboga till Eskilstuna
  • Ca 09.05 från Eskilstuna till Arboga

För övriga regionaltågslinjer i Mälardalen planeras få förändringar i Tågplan 2015.

Trafikplan 2015

Trafikverket planerar för omfattande åtgärder i järnvägen med ett flertal större banarbeten och Tågplan 2015 kommer bli mycket ansträngd, under vissa perioder kommer tågplanen vara anpassade för avstängningarna med inarbetade trafikreduceringar.

Sista ansökningsdag till Tågplan 2015 var den 14 april. Trafikverket har därefter meddelat att det är totalt 45 företag som ansökt (46 förra året). Av dessa bedriver 20 persontrafik och 16 godstågstrafik och resterande är för banunderhåll och fordonsuppställning. Trafikverket presenterar ett utkast till tågplanen den 7 juli, tågplanen fastställs den 26 september och börjar gälla 14 december 2014.