Nyheter för Tågplan 2015

Tågtrafikens tidtabell för 2015 gäller från 14 december 2014 till 12 december 2015.

Inriktningen för tågplan 2015 för den regionala tågtrafiken i regionen (ingående i TiM-trafiken och drivs under varumärket SJ regional) har i huvudsak varit att behålla samma trafik som under 2014.

Nya avgångar på Svealandsbanan
En nyhet är att Kollektivtrafikmyndigheterna i Örebro, Västmanlands och Södermanlands län beslutat utöka och förbättra trafiken genom att avropa ytterligare fyra genomgående avgångar morgon och eftermiddag på linjen Örebro – Arboga – Kungsör – Eskilstuna – Stockholm (helt nya avgångar endast delsträckan Örebro – Arboga), samt två nya avgångar lokalt på linjen Arboga – Eskilstuna (med anslutning till Stockholm).

De nya avgångarna trafikerar måndag – fredag och är avropade för att underlätta pendling i första hand men även övrigt resande, både för den kortare sträckan Eskilstuna – Örebro men även längre som Örebro – Stockholm.
Nedanstående avgångar kan vara avvikande under vissa tidsperioder med banarbeten.
Nya genomgående tåg Örebro – Eskilstuna – Stockholm
• 07.06 samt 16.08 från Örebro till Stockholm
• 06.29 samt 15.44 från Stockholm till Örebro
Nya avgångar lokalt Arboga – Kungsör – Eskilstuna
• 08.30 från Arboga till Eskilstuna
• 09.05 från Eskilstuna till Arboga

Övriga förändringar
Övriga förändringar för regionaltågen är i huvudsak justeringar som tvingas fram med anledning av trängseln på Västra stambanan. Trängseln gör att vissa tåg får förbigångar och/eller tidsjusteringar. Detta rör i huvudsak regionaltågen utmed Västra stambanan, sträckan Hallsberg – Katrineholm – Stockholm men även vissa tåg på sträckan Norrköping – Nyköping – Stockholm och sträckan Örebro – Eskilstuna – Stockholm som påverkas i och med att de delar spår mellan Södertälje och Stockholm.

Avgången på linjen Hallsberg – Katrineholm – Stockholm från Stockholm 16.44 (16.29 under 2014) återfår sitt uppehåll i Gnesta. För linjen Linköping – Stockholm – Gävle får två avgångar på eftermiddagen mellan Stockholm och Linköping, under vissa perioder, förändringar genom att de körs via Nyköping, och ett av tågen är inställt under Årstabrons renovering.

För avgångar på linjen Örebro – Västerås – Stockholm, från Stockholm 12.25 (12.06 2014) samt från Örebro 09.45 (09.43 2014) mot Stockholm kortas restiden genom att reglertiden i Västerås tas bort. Samtidigt innebär det att dessa avgångar inte får kort anslutningstid i Västerås till tågen mot Fagersta.

Underhåll och investeringsarbeten
Under 2015 kommer Trafikverket bedriva en mängd större underhålls- och investeringsarbeten, vilket i sig är positivt men kommer innebära en ansträngd trafiksituation under flera perioder. Renoveringen av den gamla Årstabron under perioden 7 april – 2 augusti innebär stor påverkan på tågtrafiken, med utglesad trafik och restidsförlängningar på generellt ca 3-5 min, men i högtrafik upp mot 20-30 minuter för enstaka tåg. För några avgångar på linjen Hallsberg – Katrineholm – Stockholm, Örebro – Eskilstuna – Stockholm och Norrköping – Nyköping – Stockholm kommer tåg sammankopplas mellan Stockholm och Södertälje. Under perioden 27 juni-3 augusti är även Mälarbanan avstängd för trafik och vissa tåg på linjen Örebro – Västerås – Stockholm körs integrerat med Svealandsbanan via Eskilstuna genomgående mellan Stockholm och Örebro, med ytterligare tidsjusteringar som följd.

Under 2015 uppmanar vi resenärer att ha extra koll på tidtabellsjusteringar via TiM tabell, appar och hemsidor.