MÄLAB tecknar avtal med Eskilstuna kommun om verkstadsdepå

MÄLAB:s styrelse har idag beslutat att avtal ska ingås med Eskilstuna kommun om hyra av verkstadsdepå, med grund i ett erbjudande som lämnats av Eskilstuna kommun. Depån ska nyttas som verkstadsdepå för de 33 nya regionaltåg som vagnbolaget Transitio för närvarande anskaffar för MÄLAB:s trafik.

Beslutet innebär att kommunen anlägger och därefter hyr ut depån till MÄLAB under 25 år. MÄLAB kommer i nästa steg upplåta depån åt den trafikoperatör som anlitas för trafiken samt fordonsleverantören för dennes arbeten under garantiperioden.

Den nya depån ska vara färdigställd för att kunna tas i bruk andra halvåret 2017 när MÄLAB:s nya fordon väntas börja tas i trafik. De nya fordonen kommer trafikera de järnvägssträckor på vilka MÄLAB idag har trafikavtal med SJ, bland annat de linjer som passerar Eskilstuna.

Depån kommer att placeras i direkt anslutning till Eskilstuna station. Anläggningen kommer bestå av en verkstad med fyra verkstadsspår, en hall för utvändig tvätt, sanering och avisning samt uppställningsspår med plattformar och tak för invändig städning. Därutöver kommer finnas stödfunktioner såsom reservdelslager. Den slutliga utformningen av depån kommer anpassas efter den fordonstyp som anskaffas.

Inför beslut om verkstadsdepå har MÄLAB utrett olika alternativ. Placeringen i Eskilstuna bedöms som fördelaktig med goda trafikala förutsättningar, god utformning av själva anläggningen, genomarbetat projekt och goda ekonomiska villkor.

Beslutet i styrelsen är villkorat mot att godkännade inhämtas från MÄLAB:s ägare.

För mer information, kontakta:

Mårten Levin, vd MÄLAB
070-7861463

Jan Rundgren, biträdande kommundirektör Eskilstuna
070-340 20 85