MÄLAB söker tre nya medarbetare

MÄLAB planerar och handlar upp regionaltågstrafiken i Mälardalen. Eftersom alltfler vill resa kollektivt gör vi nu och kommande år en storsatsning på trafiken, med fler avgångar, 33 helt nya Mälartåg och de nya pendlarbiljetterna Movingo.

För att klara av detta behöver vi blir fler och därför söker vi nu tre nya medarbetare, en Verksamhetsansvarig, en Projektadministratör och en Utredare med inriktning tågtrafik. Vi kan garantera att detta är några av tåg- och kollektivtrafiksveriges mest spännande jobb just nu!

För mer information om tjänsterna se se länkarna ovan där ansökan också görs.

MÄLAB bjuder in trafikföretag till dialog om kommande trafikupphandling

De regionalt kollektivtrafikansvariga i Mälardalen genomför tillsammans en satsning på den regionala tågtrafiken. I satsningen ingår anskaffning av 33 nya regionaltåg som från 2019 ska trafikera fyra av linjerna samt byggnation av underhållverkstad i Eskilstuna. Från oktober i år införs också nya pendlarbiljetter Movingo, som utöver på ovan nämnda linjer också ska gälla i kommersiell tågtrafik på bland annat Mälarbanan, på busslinjen Trosabussen samt i lokaltrafiken i de sex länen.

Uppdraget att teckna avtal om den nya trafiken har överlämnats till det gemensamt ägda bolaget MÄLAB. De avtal som nu tecknats om trafik och Movingo löper till december 2020 och kan därefter förlängas i olika intervaller. Avtalet för Mälartågstrafiken, som omfattar de fyra linjer till vilka MÄLAB efter avtalsperioden avser tillhandahålla fordon och depå, löper ut som senast i december 2022.

Som förberedelse för beslut om och upphandling av nästkommande trafikavtal gör ny MÄLAB tillsammans med sina uppdragsgivare förberedare utredningar, bland annat om trafikutbud och de kommande trafikavtalens utformning. MÄLAB önskar därför komma i kontakt med presumtiva anbudsgivare för en dialog kring hur kommande upphandling eller upphandlingar bör utformas.

Dialogen kommer att äga rum under juni månad. Kontakta oss för bokning av tid louise.petterssonresel@malab.se, eller telefon 08-686 16 27.

 

Datum Tid
2017-06-07 10:00-12:00
2017-06-07 13:00-15:00
2017-06-08 10:00-12:00
2017-06-12 12:30-14:30
2017-06-13 10:00-12:00
2017-06-14 14:00-16:00
2017-06-19 13:00-15:00