MÄLAB bjuder in trafikföretag till dialog om kommande trafikupphandling

De regionalt kollektivtrafikansvariga i Mälardalen genomför tillsammans en satsning på den regionala tågtrafiken. I satsningen ingår anskaffning av 33 nya regionaltåg som från 2019 ska trafikera fyra av linjerna samt byggnation av underhållverkstad i Eskilstuna. Från oktober i år införs också nya pendlarbiljetter Movingo, som utöver på ovan nämnda linjer också ska gälla i kommersiell tågtrafik på bland annat Mälarbanan, på busslinjen Trosabussen samt i lokaltrafiken i de sex länen.

Uppdraget att teckna avtal om den nya trafiken har överlämnats till det gemensamt ägda bolaget MÄLAB. De avtal som nu tecknats om trafik och Movingo löper till december 2020 och kan därefter förlängas i olika intervaller. Avtalet för Mälartågstrafiken, som omfattar de fyra linjer till vilka MÄLAB efter avtalsperioden avser tillhandahålla fordon och depå, löper ut som senast i december 2022.

Som förberedelse för beslut om och upphandling av nästkommande trafikavtal gör ny MÄLAB tillsammans med sina uppdragsgivare förberedare utredningar, bland annat om trafikutbud och de kommande trafikavtalens utformning. MÄLAB önskar därför komma i kontakt med presumtiva anbudsgivare för en dialog kring hur kommande upphandling eller upphandlingar bör utformas.

Dialogen kommer att äga rum under juni månad. Kontakta oss för bokning av tid louise.petterssonresel@malab.se, eller telefon 08-686 16 27.

 

Datum Tid
2017-06-07 10:00-12:00
2017-06-07 13:00-15:00
2017-06-08 10:00-12:00
2017-06-12 12:30-14:30
2017-06-13 10:00-12:00
2017-06-14 14:00-16:00
2017-06-19 13:00-15:00

Klart med namn på ny tågtrafik och nya pendlarbiljetter

Beslut har nu fattats om namn på den nya regionaltågstrafiken och de nya pendlarbiljetter som ska gälla för regionalt resande i hela Mälardalen. Namnet på regionaltågstrafiken på de linjer som utförs med de nya tåg som beställts för MÄLAB:s räkning kommer bli Mälartåg. De nya pendlarbiljetterna kommer säljas och marknadsföras under namnet Movingo.Movingo_Mälartåg_Logo

Utöver namnen har också beslut fattats om visuell identitet; färger, typsnitt och logotyp. Den visuella identiteten kommer vara gemensam för tågvarumärket Mälartåg och biljettvarumärket Movingo. Skisser finns också framtagna på hur den visuella identiteten ska avspeglas på och i de nya tågen.

Platform_1