Utveckling

MÄLAB arbetar tillsammans med sina ägare för att etablera ett storregionalt trafiksystem i regionen. Projektet kallas Ny Trafik 2017 och målet är att efter Citybanans öppnande etablera ett nytt tågsystem.

Läs mer

MÄLAB samarbetar kring den långsiktiga utvecklingen inom regional tågtrafik genom Mälardalsrådets arbete En Bättre Sits.