Frågor om Movingo?

Har du frågor om Movingo kan du kontakta Movingo Kundservice, telefon 0771-22 44 40

Öppettider: Mån–fre 06.00–19.00, lör 08.30–16.00, sön 10.00–16.00.

 

MÄLAB:s kansli

Mårten Levin
Vd
08 – 686 14 63
070 – 786 14 63
marten.levin@malab.se

Carina Karlsson
Ansvarig för förvaltning av styrelse, ägare och kansli
08 – 686 19 66
070 – 786 19 66
carina.karlsson@malab.se

Göran Gullbrand
Trafik och infrastruktur
070 – 786 35 19
goran.gullbrand@malab.se

Helen Pettersson
Fordonsansvarig
08 – 686 14 18
070 – 786 14 18
helen.pettersson@malab.se

Sanna Carlsson
Marknadsansvarig
08 – 686 18 68
070 – 786 18 68
sanna.carlsson@malab.se

Tomas Ahlberg
Försäljningsfrågor och utredningar
08 – 686 16 56
070 – 786 16 56
tomas.ahlberg@malab.se

Louise Pettersson Ressel
Affärsutvecklare trafikavtal
08 – 686 16 27
070 – 786 16 27
louise.petterssonressel@malab.se