Mårten Levin
Vd
08 – 686 14 63
070 – 786 14 63
marten.levin@malab.se

Carina Karlsson
Administratör och styrelsesekreterare
08 – 686 19 66
070 – 786 19 66
carina.karlsson@malab.se

Göran Gullbrand
Trafik och infrastruktur
070 – 672 92 83
goran.gullbrand@malab.se

Helen Pettersson (föräldraledig t o m maj 2017)
Fordonsansvarig
08 – 686 14 18
070 – 786 14 18
helen.pettersson@malab.se

Sanna Carlsson
Marknadsansvarig
08 – 686 18 68
070 – 786 18 68
sanna.carlsson@malab.se

Tomas Ahlberg
Försäljningsfrågor och utredningar
08 – 686 16 56
070 – 786 16 56
tomas.ahlberg@malab.se

Louise Ressel
Affärsutvecklare trafikavtal
08 – 686 16 27
070 – 786 16 27
louise.petterssonressel@malab.se