MÄLAB:s styrelse

MÄLAB har en bolagsstyrelse med 12 ledamöter och 12 suppleanter, vilka representerar de sex ägarna. Styrelsen är vald fram till slutet av årsstämman år 2019.

Stockholms läns landsting

Kristoffer Tamsons (M), styrelseordförande

Sven-Inge Nylund (S), ledamot

Leif Gripestam (M), suppleant

Talla Alkurdi (S), suppleant

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Magnus Leivik (M), ledamot

Monica Johansson (S), ledamot, vice styrelseordförande

Daniel Portnoff (M), suppleant

Sarita Hotti (S), suppleant

Landstinget i Uppsala län

Bertil Kinnunen (S), ledamot

Johan Örjes (C), ledamot

Fredrik Ahlstedt (M), suppleant

Jenny Lundström (MP), suppleant

Landstinget Västmanland

Tommy Levinsson (S), ledamot

Tomas Högström (M), ledamot

Andreas Porswald (MP), suppleant

Bengt-Åke Nilsson (L), suppleant

Region Örebro län

Mats Gunnarsson (MP), ledamot

Sven-Erik Sahlén (KD), ledamot

Anders Ceder (S), suppleant

Pär-Ove Lindqvist (M), suppleant

Region Östergötland

Göran Gunnarsson (C), ledamot

Jan Owe-Larsson (M), ledamot

Bengt Nordström (MP), suppleant

Per Larsson (KD), suppleant