Trafiken under TiM-avtalen

Den moderna regionalstågstrafiken i Mälardalen etablerades från år 1997 i samband med att flera nybyggda järnvägssträckor togs i bruk. Trafiken utfördes av SJ inom ramen för ett avtal, TiM-avtalet, som tecknats mellan SJ, trafikhuvudmännen och deras bolag MÄLAB. Det första TiM-avtalet följdes av TiM II och TiM III som löpte ut 10 december 2016.

TiM I och TiM II reglerade i stort ett helhetsåtagande för trafiken i vilket SJ förband sig att bedriva ett visst trafikutbud mot att trafikhuvudmännen inte bedrev konkurrerande trafik. TiM III, som trädde ikraft 1 juli 2010, var lösare formulerat och innehöll inget grundläggande trafikåtagande från SJ:s sida. En följd av TiM III-avtalet var att trafiken på Svealandsbanan inte längre betraktades som lönsam.

För de linjer på vilken trafiken under TiM-avtalen inte bedömdes vara lönsam tecknade MÄLAB och SJ särskilda trafikavtal som innebar att SJ mot ersättning bedrev mer trafik än man annars skulle gjort. Under TiM III fanns trafikavtal för fyra linjer;  Nyköpingsbanan, Svealandsbanan, Sörmlandspilen och UVEN. MÄLAB:s ersättning till SJ för trafikavtalen uppgick till ca 150 miljoner kr år 2016.

På övriga linjer inom TiM-samarbetet, Uppsalapendeln, Mälarbanan och Ostpendeln bedrev SJ trafiken hela tiden kommersiellt och utan ersättning.

TiM-biljetterna

Under TiM-avtalen fanns också en samverkan kring biljetter och marknadsföring genom det av MÄLAB och SJ gemensamt bolaget Trafik i Mälardalen AB (TiM AB), en samverkan som kommer finnas kvar till hösten 2017. Bolagets uppgift var framförallt att marknadsföra TiM-biljetterna, som var kombinerade 30-dagarsbiljetter för resor i SJ:s regionaltågstrafik och länstrafiken i Mälardalsregionen.

Den 1 oktober 2017 introducerades de nya pendlarbiljetterna Movingo och TiM-biljetterna och varumärket TiM fasades ut.