Ramavtal för regional tågtrafik i Mälardalen

Förutom trafikavtalen med SJ har MÄLAB även tecknat ramavtal för regional tågtrafik i Mälardalen med SJ, Transdev Sverige och Tågkompaniet. Syftet med avtalen är att möjliggöra samverkan med trafikföretag som bedriver eller kan komma att bedriva en kommersiell regional tågtrafik i Mälardalsregionen.

Genom avtalen ingår trafikföretagen ett samverkansavtal med MÄLAB som innebär samverkan kring trafikplanering och planer för kommande trafik, liknande den modell som tidigare enbart fanns med SJ inom ramen för TiM-samarbetet. MÄLAB får också möjlighet att vid behov avropa olika trafikrelaterade tjänster som ytterligare trafik eller giltighet för biljetter utfärdade av MÄLAB på trafikföretagets trafik.

Sidan uppdaterad: 2016-04-15