Samverkansavtal om tågtrafik i Mälardalen

Utöver trafikavtal på fyra liner har MÄLAB och SJ ett övergripande samverkansavtal, vanligen kallat TiM III-avtalet. Avtalet reglerar samverkan i frågor som rör den regionala tågtrafiken och möjligheterna att göra kombinerade pendlingsresor med SJ:s regionaltåg och länstrafiken i Mälardalsregionen.

Samverkan bedrivs i gemensamma arbetsgrupper och sker kring såväl tidtabellsplanering som frågor som rör försäljning och marknadsföring.

MÄLAB och SJ äger därutöver gemensamt bolaget Trafik i Mälardalen AB (TiM AB). Bolagets uppgift är framförallt att marknadsföra TiM-biljetterna, som är kombinerade 30-dagarsbiljetter samt 24-timmarsbiljetter för resor i SJ:s regionaltågstrafik och länstrafiken i Mälardalsregionen.

TiM-biljetterna säljs via SJ Regional biljettautomater på stationer och TiM:s ombud.

Läs mer om TiM-biljetterna och samarbetet inom TiM på TiM:s hemsida.

Sidan uppdaterad: 2016-04-15