Nysatsning på regionaltågstrafiken

Inför det att Citybanan under Stockholm tas i bruk har de regionalt kollektivtrafikansvariga i Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands län kommit överens om en satsning på förbättrad regionaltågstrafik. Satsningen innefattar en utökning av trafikutbudet, investering i nya tåg och depå och införandet av Movingo, nya pendlarbiljetter som ska gälla i både den regionala tågtrafiken och i övrig lokal kollektivtrafik som buss, pendeltåg och tunnelbana.

Den nya trafiken kommer successivt byggas upp med start från 12 december 2016 när en större ökning av trafikutbudet genomfördes på i stort sett alla linjer.

För de fyra linjer till vilka de nya tågen anskaffas utför SJ trafiken inom ramen för ett fyraårigt trafikavtal. Avtalet, som har karaktären av ett övergångsavtal, innebär att SJ inledningsvis utför trafiken med egna tåg bestående av lokdragna personvagnar för att mot slutet av avtalsperioden fasa in MÄLAB:s nya tåg, De nya tågen levereras från år 2019 och trafiken på de linjerna kommer då byta namn från SJ Regional till Mälartåg.

På de övriga tre linjerna utför SJ regionaltågstafik kommersiellt utan ersättning från MÄLAB.

Under hösten 2017 lanseras de nya pendlarbiljetterna under namnet Movingo, vilka ersätter nuvarande SJ Regional 30-dagarskort och TiM Kombi.