Nya tåg till fyra linjer

Till fyra av linjerna i Mälardalen anskaffas nya tåg via Transitio, ett vagnbolag som ägs av de kollektivtrafikansvariga i Sverige.

De nya tågen kommer designmässigt profileras under MÄLAB:s kommande varumärke Mälartåg. Tågen kommer trafikera linjerna Svealandsbanan, Sörmlandspilen, Norrköping – Nyköping – Nyköpingsbanan och UVEN.

Transitio har efter upphandling beslutat att tilldela kontrakt till Stadler om leverans av 33 nya dubbeldäckartåg. De nya tågen kommer att levereras med start från år 2019. Utöver de nya tågen kommer också fyra Reginatåg nttjas för trafiken, främst på UVEN.

Tåget Stadler DOSTO Mälartåg är en variant av Stadlers tåg DOSTO / KISS som idag går i trafik i Schweiz, Österrike, Tyskland och Luxemburg. Tågen delar också teknik med de tåg av modell Stadler FLIRT som nyttjas av norska NSB och svenska MTR Express.

Den anpassning av DOSTO / KISS som gjorts för Mälardalen och Transitio rör, utöver komfortnivå och inredning, att tåget gjorts bredare för att dra nytta av den svenska lastprofilen samt omfattande anpassningar avseende vintertålighet och för att minimera skadorna vid krockar med vilt.

Ordervärdet är ca 3,5 miljarder kronor.

Tågen kommer ägas av Transitio och hyras ut till MÄLAB som tillhandahåller tågen till den trafikoperatör som ska bedriva trafiken. Transitio svarar för finansiering av tågen för vilken MÄLAB:s ägare har ställt säkerhet i form av borgen.

För mer information om tågen, se http://www.transitio.se/vara-tag/DOSTO/