Mer trafik efter 12 december 2016

I december i utökas den regionala tågtrafiken i Mälardalen kraftigt i riktning mot den stomtrafik som de regionalt kollektivtrafikansvariga kommit överens om. I nästa steg sker ytterligare en ökning av trafiken när de nya tågen sätts i trafik, preliminärt 2019-2020.

Att utökningen görs i flera steg beror på att satsningen är så stor att SJ:s nuvarande tågflotta inte räcker till. Trafikökningen är också beroende av att viss infrastruktur byggts ut, exempelvis Citybanan och dubbelspårsutbyggnaden mellan Strängnäs och Härad.

Parallellt med utökningen på de fyra upphandlade linjerna gör SJ en utökning av sin egentrafik på Mälarbanan, Stockholm – Uppsala och Gävle – Stockholm – Linköping.

Nedan redovisas de största förändringarna i förhållande till dagens trafikutbud. Tidtabeller finns att ladda ner på Resrobots hemsida.

Örebro – Eskilstuna – Stockholm – (Uppsala) ”Svealandsbanan”

Det utökade utbudet och den resandeökning som förväntas kräver att fler och större tåg sätts i trafik. I väntan på att MÄLAB:s nya tåg levereras kommer trafiken på Svealandsbanan därför behöva bedrivas med loktåg istället för som idag blandat med loktåg och dubbeldäckare.

Det nuvarande morgontåget från Örebro och Eskilstuna till Stockholm, utan uppehåll vid mellanliggande stationer, kommer ersättas av ett tåg som stannar vid alla stationer.

Norrköping – Nyköping – Stockholm ”Nyköpingsbanan”

När MÄLAB:s nya tåg sätts i trafik på Nyköpingsbanan utökas trafiken ytterligare.

Hallsberg – Katrineholm – Stockholm ”Sörmlandspilen”

Linköping – Norrköping – Eskilstuna – Västerås – Sala ”UVEN”

Västerås – Stockholm ”Mälarbanan” (SJ:s egentrafik)

SJ:s ambition är att succesivt utöka trafiken fortsätter genom ytterligare avgångar, och morgon- och kvällståg som direkttåg med koppling från/till Ludvika och Fagersta. För att underlätta resandet på lördagar utökas trafiken Västerås – Stockholm till ett tåg i timmen mellan 07-17

Uppsala – Stockholm (SJ:s egentrafik)

Samma antal avgångar som tidigare (28 i varje riktning, på helgerna 18 per riktning), dock fler moderna tvåvåningståg.

Gävle – Stockholm – Linköping (SJ:s egentrafik)

Trafiken Stockholm-Linköping utökas med ett tågpar och omfattar nu på vardagar 6 direkta förbindelser i varje riktning mellan Linköping/Norrköping och Arlanda/Uppsala.