Movingo – Nya pendlarbiljetter från 1 oktober 2017

För att möjliggöra för fler att arbetspendla i Mälardalen och nyttja den satsning på kollektivtrafiken som görs, införs nya pendlarbiljetter under namnet Movingo. Övriga biljetter, t ex enkelbiljetter, kommer fortsätta säljas och prissättas direkt av den trafikoperatör som kör trafiken på den aktuella sträckan. I samband med införandet av Movingo kommer dagens TiM-biljetter och SJ 30-dagarsbiljetter sluta säljas.

Den stora förändringen mot dagens pendlarbiljetter är att Movingo alltid kommer gälla på både regionaltåg och i lokaltrafiken somm bedrivs av Länstrafiken Örebro, SL, UL, Sörmlandstrafiken, VL och Östgötatrafiken. Det blir därmed möjligt att utan extra kostnad göra anslutningsresor med lokaltrafikens bussar och spårtrafik, eller växelvis nyttja både t ex SJ:s regionaltåg och SL-pendeltåg på samma sträcka.

Mer information om Movingo finns på movingo.se .