Arboga – Eskilstuna – Stockholm ”Svealandsbanan”

Avtalet är tecknat med SJ och avser hela trafikutbudet vardagar och innebär en trafik om 12 turer i vardera riktning sträckan Arboga – Kungsör – Eskilstuna, samt 16/15 turer i vardera riktning sträckan Eskilstuna – Strängnäs – Läggesta – Södertälje syd – Flemingsberg – Stockholm C. Syftet med avtalet är att säkerställa goda förbindelser för arbets- och vardagsresor.

I avtalet ingår att trafiken Eskilstuna – Stockholm ska bedrivas med moderna tåg av typen Dubbedäckare (X40) eller motsvarande, förutom i rusningstid då trafiken förstärks med lokdragna tåg. Sträckan Arboga – Eskilstuna körs delvis separerad i form av en ”lillpendel”.

Avtalet löper till tidtabellsskiftet i december 2013 men kan förlängas till som längst december 2016.

Kostnaderna för trafiken delas mellan Södermanland (21,9 miljoner per år), Stockholm (6,2 miljoner per år) och Västmanland (3,1 miljoner per år).