Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Periodkortsavtal för Regional kollektivtrafik i Mälardalen

2017-01-12 / Nyheter

Mälardalstrafik MÄLAB AB inbjuder härmed till ansökan om att delta i upphandling av Periodkortsavtal för Regional kollektivtrafik i Mälardalen. Ansökan ska vara Mälardalstrafik MÄLAB AB tillhanda senast den 19 januari … Läs mer

MÄLAB söker en affärsutvecklare

2016-12-27 / Nyheter

MÄLAB ägs av de kollektivtrafikansvariga i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands län. Vår uppgift är planera och handla upp den länsöverskridande regionaltågstrafiken i regionen. Trafiken, som idag utförs av … Läs mer

Klart med namn på ny tågtrafik och nya pendlarbiljetter

2016-05-27 / Nyheter

Beslut har nu fattats om namn på den nya regionaltågstrafiken och de nya pendlarbiljetter som ska gälla för regionalt resande i hela Mälardalen. Namnet på regionaltågstrafiken på de linjer som … Läs mer