Nyheter Äldre inlägg

Klart med namn på ny tågtrafik och nya pendlarbiljetter

2016-05-27 / Nyheter

Beslut har nu fattats om namn på den nya regionaltågstrafiken och de nya pendlarbiljetter som ska gälla för regionalt resande i hela Mälardalen. Namnet på regionaltågstrafiken på de linjer som … Läs mer

Klart med trafikoperatör, mer trafik och nya pendlarbiljetter för regionaltågstrafiken i Mälardalen

2016-04-28 / Nyheter

De regionalt kollektivtrafikansvariga har tidigare beslutat om en omfattande satsning för att förbättra regionaltågstrafiken i Mälardalen, med mer trafik, nya biljetter och nya tåg. Den nya trafiken ska byggas upp … Läs mer

Inbjudan till samrådsmöte om utformning av ny tågdepå

2016-04-04 / Nyheter

Välkommen till samrådsmöte om utformning av ny tågdepå i Eskilstuna för fordonsunderhåll av MÄLAB:s nya fordon. Tid och plats: Tid: 28 april 2016 kl 13.00 – 16.00 Plats: Strukton Rails … Läs mer

MÄLAB söker en Marknadsansvarig

2016-03-30 / Nyheter

Vi söker en Marknadsansvarig som vill vara med och bygga upp morgondagens regionaltågstrafik i Stockholm – Mälardalsregionen. Den nya trafiken har hög prioritet hos såväl resenärer som hos våra ägare … Läs mer

Kammarrätten avslår överklagan av beslut om allmän trafikplikt för regionaltågstrafiken i Mälardalen

2016-03-10 / Nyheter

Stockholms läns landsting fattade i Trafiknämnden i juni 2014 beslut om allmän trafikplikt för regional tågtrafik i östra Sverige (TN2014-0302). Beslutet är en förutsättning för att MÄLAB ska kunna handla … Läs mer

Remiss om trafikutredning avseende pendel- och regionaltågstrafik med tyngdpunkt på stråket Södertälje – Uppsala

2015-06-17 / Nyheter

Med Citybanans öppnande år 2017 skapas nya möjligheter att trafikera pendeltågsnätet och regionaltågen i Mälardalen. I en rad olika sammanhang behövs beslut om hur pendeltågstrafiken och regionaltågstrafiken kan se ut … Läs mer